Általános Szerződési Feltételek:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Hatályos: 2024.01.01-től

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése
véglegesítésével ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Szolgáltató/Eladó adatai:

Cégnév: Papp János E.v

Székhelycím: 4030 Debrecen, Alma utca 15.

Adószám: 47448306-2-29

Cégjegyzékszám: 6964852

Bejegyzés: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 10300002-10709938-49030014

Bank neve: MBH Bank

Elektronikus elérhetőség: https://www.apromagok.hu/

Telefonos elérhetőség: +36 20/215 00 52

E-mail cím: apromagrendeles@gmail.com

Szerződés nyelve: magyar

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató/Eladó által Magyarország területéről nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, valamint általa végzett termékértékesítésre, amely a www.apromagok.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap/Weboldal) található elektronikus rendelési oldalról (a továbbiakban: www.apromagok.hu/rendeles) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A felek között létrejött szerződésre különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

1.2. Az www.apromagok.hu weboldalról történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A www.apromagok.hu weboldal szolgáltatásai elérhetőek valamennyi jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet és magánszemély számára regisztráció nélkül is.

1.4. Ügyfélszolgálat: Apromagok.hu
Ügyfélszolgálati iroda helye: 4030 Debrecen, Alma utca 15.

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Telefon: +36 20 215 00 52

Internet cím: www.apromagok.hu

Email cím: apromagrendeles@gmail.com

2. RENDELÉS

2.1. A weboldalon regisztráció nélkül is lehetséges a vásárlás a https://www.apromagok.hu/rendeles oldalon.

Az Ügyfél a Weboldalon történő rendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul, illetve a nem hozzájárulásán alapuló adatkezelést tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint.

2.2. Az Ügyfél adatait a vásárlást/rendelést követően nem tároljuk, automatikusan törlésre kerülnek.

2.3. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A kiválasztott áruk lényeges tulajdonságairól, jellemzőiről, a használatukra vonatkozó utasításokról termék információs oldaláról lehet tájékozódni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül az is, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Jogszabályi előírás esetén az általunk forgalmazott termék magyar nyelvű leírást vagy tanúsítványt azt a jogszabályi előírásoknak megfelelően az áruhoz mellékeljük. Amennyiben azt nem kapja kézhez, jelezze felénk az apromagrendeles@gmail.com címen.

3.2. A vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amennyiben Magánszemélyként rendel, és amely az általános forgalmi adót tartalmazza. Céges rendelésnél a megfelelő menüpont kiválasztásával az árak változhatnak.
 A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Csomagolási költség külön nem kerül felszámolásra, csak abban az esetben, ha a tételeket külön-külön csomagolásban kéri.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nem megfelelő kilogramm kiválasztásánál, nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron eladni. Valamint szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megvásárlás és szállítás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél eldöntheti, hogy megvásárolja a terméket, vagy bármiféle hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a terméket az Ügyfél már átvette, az Eladó követelheti a termék vételárát vagy amennyiben az Ügyfél eláll a terméktől, köteles azt az Eladó részére visszaadni a termék kézbesítésekori állapotában.

3.5. A weboldalon kínált termékek megvásárlása a https://www.apromagok.hu/rendeles oldalon lehetséges.
A felső mezőben lehet kiválasztani, hogy Magánszemélyként szeretne e vásárolni, vagy adószámmal rendelkező Cég, Vállalkozás és egyéb Szervezetként szeretne rendelni (ebben az esetben első lépésként meg kell adja az adószámot)

A rendelés megkezdését „Válasszon terméket” tartalmazó mezőbe való kattintással tudja megkezdeni.  Ezt követően, a felugró ablakban lehetőség van a terméket kiválasztani, majd az „új termék hozzáadás” gomb megnyomásával a vásárlás folytatására van lehetőség.

A Szállítási mód megadása: a”válasszon szállítási módot” gombra kattintásával előhozott menüből tudja kiválasztani. (Házhozszállítás, Postán maradó, Posta Pont vagy MPL csomagautomata, vagy saját üzletben való személyes átvétel)

A program automatikusan kitölti az ön által rendelt mennyiséghez és szállítási módhoz a költséget. Amennyiben nagyobb tételt vásárol, mint 39 kg, lehetősége van a „Én szeretném összerakni a csomagolást és a szállítást” bejelölni, és megadható hogy Ön hogy szeretné megkapni a csomagot.
A szállítási költséget mindig ellenőrizzük, mivel egyes termékek fajsúlya miatt csomagok összetétele változhat.
Ebből kifolyólag javaslatot teszünk e-mailben.

Amennyiben a megrendelt termék súlya eléri a 4 kg-ot, valamint választatott szállítási módot a MEGRENDELŐ ADATAI- Ki kell tölteni a lehető legpontosabban.
Kérjük, ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a teljesítés/kiszállítás zökkenőmentesen történhessen, mivel jelen ÁSZF értelmében az adatok hibás illetve pontatlan megadásáért az Ügyfél viseli a felelősséget, az ebből eredően felmerülő valamennyi költség az Ügyfelet terheli és ez az Eladó szerződésszerű teljesítését nem érinti.

Lehetőség van egyéb információkat fűzni a rendeléshez a Megjegyzés rovatban (pl.: személyes átvétel esetén átvétel pontos ideje, esetleg nyitvatartási idő, stb.)

A Vásárló a Weboldalon történő rendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatófeltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul, illetve a nem hozzájárulásánalapuló adatkezelést tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint.

Az „elküldés” gombra kattintva véglegesíthető rendelése, mely az ügyfél részéről a szerződéskötésre vonatkozó ajánlattételnek minősül. (A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén az ügyfél minősül ajánlattevőnek.)

Az ügyfél a „Megrendelés véglegesítése" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A szolgáltató köteles az ügyfél megrendelésének megérkezését az ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az ügyfélhez nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól és a szerződés nem jön létre. Az Ügyfél kettő e-mailt kap a megrendelést követően. Az első e-mail üzenet a fenti határidőben megküldött automatikus e-mail, amely kizárólag a megrendelést összesíti, nem minősül szerződéskötésnek. Ha az ajánlatot a Szolgáltató/Eladó megrendelést megerősítő és visszaigazoló e-mailben elfogadja, úgy a felek között a szerződés létrejön, mellyel egyidejűleg a Szolgáltató/Eladó tájékoztatja az ügyfelet a tervezett szállítási határidőről is.

A kiszállítás folyamatáról az Ügyfél által választott szállítási mód szerint a MAGYAR POSTA, mint csomagküldő szolgálat fog folyamatos tájékoztatást adni a megadott e-mail címen, illetve adott esetben sms üzenetben telefonon.

A megrendelés visszaigazolásáról az Ügyfelet e-mailben értesítjük. Amennyiben a rendelés teljesítésével kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, úgy ügyintéző kollégáink azonnal felkeresik e-mailen vagy telefonon!

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

4.1.Tájékoztatjuk, hogy az automatikus összesítő e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a megrendelés összesítő email kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

4.2. A második, megrendelést megerősítő és visszaigazoló e-mailt az automatikus megrendelést összesítő e-mail után, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 2-5 munkanapon belül küldi meg a Szolgáltató az Ügyfél részére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Az ebből adódó szállítási késedelemért, egyéb problémáért és költségért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

4.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

5. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS MÓDOK

5.1. Szállítási feltételek és módok, szállítási határidő

A vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a megrendelés során magyarországi szállítási címet jelöljön meg, mert a Szolgáltató szállítást csak Magyarország közigazgatási határain belül vállal, de van lehetőség nemzetközi szállításra is.

Futárszolgálat:

Az Aprómagok.hu által forgalmazott termékek kiszállítása a Magyar Posta Zrt. - futárszolgálattal történik.

A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapon általánosságban 8-16 óra között történik. A kiszállítás megkezdéséről a szállítást végző cég e-mail és/vagy sms üzenetben tájékoztatja. Amennyiben a csomag látható módon sérült, javasoljuk, hogy kérje logisztikai partnertől jegyzőkönyv felvételét.

Kizárólag ezen jegyzőkönyv megléte esetén van módunk panaszt elfogadni. Jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban terméket cserélni, reklamációt elfogadni. Hasznos lehet, ha a csomagról, vagy annak felbontását követően a sérült termékről fényképet készít és azt e-mailen elküldi a Szolgáltatónak felgyorsítva ezzel az ügymenetet.

5.2.Személyes átvétel: A termék értékhatártól függetlenül díjmentesen átvehető az erre vonatkozó értesítést követően az üzlethelyiségben.

5.3. Szállítási határidő: készleten lévő termékek esetén a beérkezett megrendelés időpontjától számított max. 3 munkanapon belül, egyéb esetben külön egyeztetés alapján. Az a termék, amelyik nincs raktáron, annak kiszállításáról a Szolgáltató értesítést küld e-mailben az Ügyfélnek. A pontos szállítási határidő minden esetben közlésre kerül a rendelés megerősítésekor!

5.4. Fizetési feltételek

5.4.1. A termék házhoz szállítása esetén az alábbi fizetési módok közül választhat:

1. a) A termékek ellenértékét és a szállítási költséget UTÁNVÉTES fizetéssel rendezheti.

1. b) Utánvétel

Az áru ellenértékét és a szállítási költséget a csomag kézhezvételekor az MPL futárnak kell kifizetni készpénzben, vagy bankkártyával. A szállítási szolgáltató (MPL) a küldeményt kizárólag a feladó által megjelölt összeg beszedése után kézbesíti az átvevő részére, majd a kifizetett összeget eljuttatja a feladó részére.

1. c) Bankkártya

Bankkártyás fizetési mód választása esetén az Ügyfélnek az áru ellenértékét és a szállítási költséget a megrendelés során van lehetősége kifizetni.

Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Kezelési költség:

Értékhatártól függetlenül, az utánvételes (futárnál, átvételkor készpénzben fizetendő) fizetési móddal kért házhoz szállítás esetén is a mindenkori szállítási költség táblázatban foglalt árak az érvényesek. A szállítási költségek az utánvét díját is tartalmazzák!

6. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS

Amennyiben az ügyfél korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti.
Banki utalásnál az Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

6.1. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására az Aprómagok Ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

A termék átvételekor (bármely üzletben, kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, e-mailen keresztüli Online számlát küld, E-mail cím hiányában papír alapon.

7. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Az e pontban foglaltak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint, kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró olyan természetes személyre, azaz a fogyasztóra vonatkoznak, aki a Szolgáltatóval szerződést kötött, vagy arra vonatkozóan a Szolgáltatónak ajánlatot tett.

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg a jelen pontban részletezettek szerint.

Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, és a fogyasztó kifejezett, a Szolgáltatóval tartós adathordozón közölt kérése alapján a Szolgáltató már az felmondására nyitva álló jogszabályi határidő lejártát megelőzően megkezdte a szolgáltatás teljesítését, vagy termék adásvételére irányul Jogi személyek nem élhetnek az indoklás nélküli elállási joggal.

A fogyasztót indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a jelen pontban részletezettek szerint. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

2. aa) a terméknek,

3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja;

1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.Fogyasztót nem illeti meg az elállási/felmondási jog a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§-a alapján:

1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási/felmondási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7.1. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

7.1.1. A fogyasztó az elállási/felmondási jogát a mellékletből letölthető „ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT” pontosan és hiánytalanul kitöltött nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. oldalán található „Szolgáltató/Eladó adatai” pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási/felmondási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás/felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát az elállásra/felmondásra nyitva álló 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi el a nyilatkozatát, kérjük, ügyeljen rá, hogy kizárólag a könyvelt postai küldemény (pl. ajánlott szelvénnyel feladott vagy tértivevényes levél) esetében bizonyítható hitelt érdemlően a feladás dátuma.

7.1.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató fentebb megjelölt címére a termék átvételkori állapotában visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

7.1.7. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket, vagy a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadja.

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10. Ha Fogyasztó a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a Fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a Szolgáltató a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy a felek kötelesek egymással elszámolni, azaz a fogyasztó az elszámolás során köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.
Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.
Hasonlóképpen visszatéríti a Szolgáltató a fogyasztónak a fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

8. FELELŐSSÉG

8.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a Szolgáltató által szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéséért való felelősségen túlmenően.

8.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal és nem tartozik felelősséggel.

8.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az

Ügyfél vagy a Szolgáltató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

8.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel – ideértve különösen a jogilag valamint a köznyugalom megzavarására alkalmas kifogásolható tartalmat -, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

9. SZERZŐI JOGOK

9.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek és más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással, a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 1. oldalán megjelölt elérhetőségein terjesztheti elő. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges.

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása.

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosultpanasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/hu. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén
a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van,

b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy

c) a jogellenes magatartást elkövették.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Magyarországon a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 14. § rendelkezése alapján valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmező terjesztésére nem került sor,

7. a testület döntésére irányuló indítványt,

8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A vállalkozás székhelye és fióktelepe szerint illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Telefonszám:

Bírósági eljárás:

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha a fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a fogyasztó és a Szolgálattó, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

11.2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket teljes terjedelmükben a szerződéskötést megelőzően megismerte és azokat maradéktalanul és hiánytalanul, kifejezetten elfogadta, továbbá kijelenti, hogy azok az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

11.3. Az Ügyféllel kötött valamennyi szerződésből eredő esetleges vitás kérdésekben és jogvitákban a magyar jog alkalmazandó.

Elállási/felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:..........................................................................

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: ....................................

A fogyasztó(k) neve:.........................................................................

A fogyasztó(k) címe: ........................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ........................................

Kelt.: ...................................., ......................................

Elállás jelzése:

E-mail: apromagrendeles@gmail.com

Postacím: Papp János E.v. 4030 Debrecen, Alma u. 15.

ÁSZF

Széchenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap
Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása